Oferta

Odpady

Świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych w ramach umów zawartych z gminami oraz kontrahentami indywidualnymi. Dysponujemy wszystkimi rodzajami pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów oraz specjalistycznymi pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów. Posiadamy decyzje administracyjne zezwalające na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów, posiadamy wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach Oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)

Sprzątanie terenów zewnętrznych

Oferujemy sprzątanie terenów zewnętrznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu zamiatarka Broddson, zamiatarka z mikrociągnikiem. Dysponujemy sprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów typu ciągniki rolnicze ZETOR z pługami odśnieżnymi i posypywarkami.

Zieleń

Oferujemy profesjonalne zakładanie terenów zielonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu mikrociagnik, koparka, ładowarka. Wykonujemy również montaż systemów nawadniających.